אינפו-און

מודיעין תחרותי

יש לנו בסיס לקוחות רחב אשר משתמש בשרותי אינפו-און לנתח את פעילות המתחרים שלהם: באירופה, ארה"ב, המזרח הרחוק ואמריקה הלטינית. אנו מציעים את השרותים הבאים:

 • שרותים לקראת רכישות / השקעות
 • בנצ'מרקינג תחרותי
 • סקירת הסביבה התחרותית
 • ניתוח שרשרת הערך התחרותית
 • כיסוי ועידות
 • יישום הטוב בכיתה והטמעת תרבות ארגונית ומערכות מודיעין תחרותי
 • מעקב שוטף אחר מתחרים
 • מודיעין תחרותי נגדי
 • פרופיל מפורט של מתחרים
 • הדרכה פנים ארגונית למודיעין תחרותי
 • פרופיל של לקוחות מפתח
 • ניתוח הייצור
 • מודיעין טקטי